Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Công văn số: 416/GD&ĐT-THCS của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm
V/v tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
22/05/2019
Tải về
Kế hoạch số 19/KH-GD&ĐT của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm
Kế hoạch Tố chức hoạt động hè năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo
22/05/2019
Tải về
Kế hoạch Số 13/KH-GD&ĐT của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm
V/v Thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, tiểu học,trung học cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2019
07/03/2019
Tải về
Kế hoạch Số 09/KH-GD&ĐT của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm
V/v tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019
25/02/2019
Tải về
Kế hoạch số 06/KH-GD&ĐT của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm
V/v cải cách hành chính năm 2019
31/01/2019
Tải về