Công khai chất lượng giáo dục cuối năm học 2019-2020 trường THCS Đức Thắng (08/07/2020 9:9)

Công khai chất lượng giáo dục cuối năm học 2019-2020 trường thcs đức thắng

Công văn về việc hỗ trợ CBGV,NV và học sinh trực thuộc các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (23/04/2020 22:19)

Công văn về việc hỗ trợ cbgv,nv và học sinh trực thuộc các phòng gdđt quận, huyện, thị xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19

Công văn 1193 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường đảm bảo an toàn dạy học qua Internet (23/04/2020 21:41)

Công văn 1193 của sở giáo dục và đào tạo hà nội về việc tăng cường đảm bảo an toàn dạy học qua internet

Thông báo lịch trực của CBGVNV trường THCS Đức Thắng từ ngày 20-4 den 25-4-2020 (23/04/2020 21:11)

Thông báo lịch trực của cbgvnv trường thcs đức thắng từ ngày 20-4 den 25-4-2020

Ngày 27-03 - Công văn số 1047 của UBND Thành phố về việc quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch covid 19 (28/03/2020 8:16)

Ngày 27-03 - công văn số 1047 của ubnd thành phố về việc quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch covid 19