BÀI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIIỆU SÁCH THÁNG 6/2020: “Giới thiệu thư mục sách tham khảo môn Ngữ văn lớp 9” (05/07/2020 22:17)

Bài tuyên truyền giới thiiệu sách tháng 6/2020: “giới thiệu thư mục sách tham khảo môn ngữ văn lớp 9”

Xem chi tiết...


GIỚI THIIỆU SÁCH THÁNG 12/2019: “CÙNG EM TÌM HIỂU HOÀNG SA – TRƯỜNG SA” (05/07/2020 22:12)

Giới thiiệu sách tháng 12/2019: “cùng em tìm hiểu hoàng sa – trường sa”

Xem chi tiết...


BÀI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 05/2020 “CHUYỆN KỂ BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG” (05/07/2020 22:10)

Bài tuyên truyền giới thiệu sách tháng 05/2020 “chuyện kể bác hồ với thiếu niên, nhi đồng”

Xem chi tiết...


BÀI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIIỆU SÁCH THÁNG 4/2020 - “Giới thiệu thư mục sách Ôn thi vào lớp 10 THPT” (05/07/2020 22:8)

Bài tuyên truyền giới thiiệu sách tháng 4/2020 - “giới thiệu thư mục sách ôn thi vào lớp 10 thpt”

Xem chi tiết...


SỰ RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY SÁCH VIỆT NAM (27/05/2020 9:1)

Sự ra đời và ý nghĩa của ngày sách việt nam

Xem chi tiết...