CTNT từ ngày 6/4 đến hết năm học 2019-2020 (23/04/2020 22:12)

Ctnt từ ngày 6/4 đến hết năm học 2019-2020

Xem chi tiết...


Công văn 1113 của Bộ GD và ĐT về việc điều chỉnh nội dung học kỳ II năm học 2019-2020 (23/04/2020 21:54)

Công văn 1113 của bộ gd và đt về việc điều chỉnh nội dung học kỳ ii năm học 2019-2020

Xem chi tiết...


Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi tới các đơn vị Lịch phát sóng các bài dạy trên Kênh 1 và Kênh 2 của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội , tuần từ 20/4/2020 đến 25/4/2020 và Danh sách các bài dạ (23/04/2020 21:49)

Sở giáo dục và đào tạo hà nội gửi tới các đơn vị lịch phát sóng các bài dạy trên kênh 1 và kênh 2 của đài phát thanh và truyền hình hà nội , tuần từ 20/4/2020 đến 25/4/2020 và danh sách các bài dạy ( file đính kèm)

Xem chi tiết...


Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình tuần từ 30/3-4/4 trên đài truyền hình của Hà Nội. (27/03/2020 14:14)

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình tuần từ 30/3-4/4 trên đài truyền hình của hà nội.

Xem chi tiết...


Thời khóa biểu nghỉ phòng chống dịch tuần từ 9/3 đến 15/3/2020 (13/03/2020 12:31)

Thời khóa biểu nghỉ phòng chống dịch tuần từ 9/3 đến 15/3/2020

Xem chi tiết...