Ngày 11-02-2020. Trường THCS Đức Thắng tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn (13/02/2020 7:4)

Ngày 11-02-2020. Trường THCS Đức Thắng tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn

Trường THCS Đức Thắng tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 100% giáo viên về một số ứng dụng của Powerpoint nâng cao, thiết kế bài giảng E-learning, Skype, Office 365, Zoom...vô cùng khả dụng và hữu ích trong quá trình giảng dạy, đặc biệt là dạy học trực tuyến.