MỞ ĐẦU

Năm học 2018-2019 là năm học đầu tiên học sinh thực hiện thi vào lớp 10 Trung học phổ thông với 03 bộ môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn thi thứ 4 được công bố vào tháng 03/2019 là bộ môn Lịch sử.

Nhằm chuẩn bị cho các em học sinh khối lớp 9 tham gia thi học kì I năm học 2019-2020 và ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021, thư viện trường THCS Đức Thắng xin giới thiệu với thầy cô giáo và học sinh trong nhà trường thư mục sách ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Nội dung của các cuốn sách này bám sát chương trình, sách giáo khoa ở các bộ môn và phân chia rõ ràng thành các phần kiến thức cơ bản, câu hỏi trắc nghiệm và một số đề thi minh họa.

Để sử dụng những tài liệu này có hiệu quả, các thầy cô giáo hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức cơ bản thông qua các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Sau đó luyện tập và thử sức thông qua các đề thi trong sách. Ngoài ra, dựa vào kiến thức cơ bản trong chương trình giáo dục các bộ môn hiện hành, các thầy cô giáo có thể soạn thêm đề để học sinh được luyện tập, giúp các em chuẩn bị tốt cho các kì thi.

Chúc các thầy cô giáo và các em thành công!

 

GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH:

SÁCH ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020

 

 

1. Ôn luyện thi vào lớp 10 môn Toán/ Lê Đức Thuận (chủ biên): Đại học quốc gia Hà Nội,2017.-268tr;24cm

+ Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 phần

- Phần A: Các chủ đề ôn luyện. Phần này giới thiệu 05 chủ đề tương ứng với 05 câu hỏi trong đề thi vào lớp 10 môn Toán của các tỉnh, thành phố, nhất là Thành phố Hà Nội. Với mỗi chủ đề các tác gải giới thiệu những bài tập tổng ôn với nhiều ý hỏi, phủ được gần như kín các dạng toán thường xuất hiện trong các đề thi vào lớp 10 môn Toán.

- Phần B: Các đề tự luyện.  Phần này giới thiệu 30 đề tự luyện, bao phủ toàn bộ các kiến thức cơ bản, trọng tâm, thường gặp trong các đề thi vào lớp 10. Các thầy cô giáo có thể hướng dẫn các em học sinh tự luyện tập theo đề hoặc theo chủ đề, qua đó giúp học sinh củng cố và hệ thống hóa được các kiến thức cần thiết phục vụ cho kỳ thi.

Phần C: Giới thiệu một số đề thi vào lớp 10 THPT. Phần này giới thiệu 05 đề thi vào lớp 10 môn toán THPT những năm gần đây nhất của Thành phố Hà Nội để các thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

Phần D. Gợi ý, đáp án. Phần này giúp thầy cô giáo tiện kiểm tra việc làm bài của học sinh và giúp các em tích cực, chủ động tự học trong quá trình ôn luyện.

 

 

2. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020/Vũ Nho,Trần Thị Thành: Hà Nội, 2019.-108tr;24cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 04 phần

- Phần thứ nhất: Giới thiệu chung yêu cầu thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn gồm các kiến thức, kĩ năng cơ bản cần nắm vững.

- Phần thứ hai: Hướng dẫn cụ thể nội dung ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn, gồm nội dung ôn tập các phân môn Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn.

- Phần thứ ba: Một số đề luyện tập thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn, gồm các đề thi soạn theo hướng đề thi hiện hành của một số Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phần thứ tư: Giới thiệu một số đề thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn những năm gần đây, phần này giới thiệu một số đề tham khảo.

 

 

3. Ôn luyện thi vào lớp 10 ThPT năm học 2019-2020 môn Tiếng Anh/ Đặng Hiệp Giang (Chủ biên): Hà Nội, 2019.-144tr;24cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm ba phần

- Phần thứ nhất: Giúp học sinh ôn tập các kiến thức, kĩ năngcơ bản cần nắm vững  đồng thời làm quen với các dạng câu hỏi, bài tập sẽ có trong bài thi.

- Phần thứ hai: Giới thiệu một số đề luyện tập cho kì thi tuyển vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh. Các đề thi được soạn theo đề minh  họa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

- Phần thứ ba: Đưa ra đáp án, gợi ý cho phần luyện tập.

 

4. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 môn Hóa học/ Đoàn Cảnh Giang (Chủ biên): Hà Nội, 2019.-112tr;24cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần

 Phần thứ nhất: Hướng dẫn ôn tập theo chủ đề. Các chủ đề được biên soạn từ lớp 8 đến lớp 9, trong mỗi chủ đề đều có phần tóm tắt kiến thức lý thuyết trọng tâm và phần câu hỏi, bài tập để thuận lợi cho học sinh trong quá trình ôn luyện. Các câu hỏi, bài tập dưới dạng trắc nghiệm khách quan, được biên soạn theo các mức độ từ dễ đến khó dần, theo các cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

- Phần thứ hai: Một số đề luyện tập để thi vào lớp 10 trung học phổ thông môn Hóa học, gồm các đề thi soạn theo hướng đề thi hiện hành của một số Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phần thứ ba: Đáp án và hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập.

 

5. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 môn Vật lý / Nguyễn Trọng Sửu (chủ biên): Hà Nội, 2019.-136tr;24cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần

- Phần thứ nhất: Hướng dẫn ôn tập 9 chủ đề thuộc kiến thức Vật lí lớp 8 và lớp 9 (chủ yếu lớp 9). Nội dung ôn tập bao gồm: Điện học , Điện từ học, Quang học, Cơ học và Nhiệt học. Trong mỗi chủ đề có tóm tắt kiến thức cơ bản, các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, các bài luyện tập ở các mức độ nhận thức.

- Phần thứ hai: Giới thiệu một số đề minh họa thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Các đề gồm 40 câu hỏi, làm bài trong thời gian 60 phút.

 

 

 

6. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 môn Sinh học / Ngô Văn Hưng (chủ biên): Hà Nội, 2019.-144tr;24cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 phần

- Phần thứ nhất:Giới thiệu chung yêu cầu thi vào lớp 10 Trung học phổ thông môn sinh học, hướng dẫn học sinh làm một bài thi trắc nghiệm, hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập theo từng chủ đề.

- Phần thứ hai: Nội dung phần này gồm các yêu cầu cần đạt ở chủ đề và hệ thống câu hỏi ôn tập theo mức độ khó tăng dần.

- Phần thứ ba: Một số đề luyện tập để thi vào lớp 10 Trung học phổ thông môn sinh học, gồm các đề thi soạn theo hướng đề thi hiện hành của một số Sở Giáo dục và Đào tạo. Mỗi đề đều thiết kế ma trận khoa học và viết câu hỏi theo ma trận.

- Phần thứ tư: Hướng dẫn trả lời và đáp án.

 

7. Hướng dẫn ôn tập thi vào lớp10 môn Lịch sử / Khuất Duy Dũng (chủ biên) : Đại học quốc gia Hà Nội,2018.-207tr;24cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 03 phần

- Phần I: Các chủ đề ôn luyện. Mỗi chủ đề đều có nội dung kiến thức trọng tâm và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng chủ đề ở các mức độ khác nhau.

- Phần II: Một số đề luyện tập. Phần này gồm 09 đề, mỗi đề có 40 câu trắc nghiệm, nhằm giúp các em ôn luyện và tự đánh giá năng lực của mình.

- Phần III. Gợi ý đáp án. Phần này giúp học sinh có thể đối chiếu và củng cố kiến thức của mình một cách tự tin hơn. Ngoài ra, đây cũng là cơ sở phụ huynh học sinh tham khảo để cùng con ôn luyện.

 

8. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 môn Địa lí / Đỗ Anh Dũng (chủ biên): Hà Nội, 2019.-132tr;24cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần

Phần thứ nhất: Giới thiệu chung yêu cầu thi vào lớp 10 Trung học phổ thông môn Địa lí gồm các kiến thức, kĩ năng cơ bản cần nắm vững.

Phần thứ hai: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan được bám sát vào chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí lớp 9, có cập nhật số liệu và các dữ liệu về dân cư, kinh tế - xã hội.

Phần thứ ba: Đề minh họa. Đề bám sát cấu trức đề minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố trên các phương tiện thông tin.

Sau khi ôn tập phần kiến thức cơ bản, học sinh ôn tập bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và thử sức mình bằng việc giải các đề minh họa, so với đáp án để biết được kết quả học tập của mình và điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho hợp lý.

 

 

 

9. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 môn Giáo dục công dân / Dương Thị Thúy Nga (chủ biên): Hà Nội, 2019.-112tr;24cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần

Phần thứ nhất: Hướng dẫn cụ thể nội dung ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông môn giáo dục công dân theo các chủ đề, gồm nội dung kiến thức đạo đức và kiến thức pháp luật. Nội dung mỗi chủ đề được thể hiện thông qua các câu hỏi trắc nghiệm khách quan bao qát được những nội dung cơ bản cốt lõi nhất với các mức độ khác nhau phù hợp với các câu hỏi trong đề minh họa do Sở Giáo dục và Đào tạo công bố.

- Phần thứ hai: Một số đề luyện tập để thi vào lớp 10 trung học phổ thông môn Giáo dục công dân, gồm các đề thi soạn theo hướng đề thi minh họa do Sở Giáo dục và Đào tạo công bố.