Tiếp tục lan toả những yêu thương 

"Kho gạo Kim Đồng” của tuổi trẻ quận Bắc Từ Liêm dành tặng gạo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Địa điểm tại Nhà văn hoá tổ dân phố Ngoạ Long 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Địa điểm tại Nhà văn hoá tổ dân phố Ngoạ Long 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

"Kho gạo Kim Đồng” của tuổi trẻ quận Bắc Từ Liêm dành tặng gạo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Địa điểm tại Nhà văn hoá tổ dân phố Ngoạ Long 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

"Kho gạo Kim Đồng” của tuổi trẻ quận Bắc Từ Liêm dành tặng gạo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Địa điểm tại Nhà văn hoá tổ dân phố Ngoạ Long 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.