Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố quy định về việc phân chia khu vực tuyển sinh. (27/05/2020 9:18)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố quy định về việc phân chia khu vực tuyển sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố quy định về việc phân chia khu vực tuyển sinh.
Theo đó, toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh, được phân chia theo địa giới hành chính. Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực tuyển sinh nào được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường trung học phổ thông công lập trong khu vực tuyển sinh đó.
Cụ thể 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 ở Hà Nội, như sau: