Công khai chất lượng giáo dục cuối năm học 2019-2020 trường THCS Đức Thắng (08/07/2020 9:9)

Công khai chất lượng giáo dục cuối năm học 2019-2020 trường THCS Đức Thắng

Xem chi tiết...

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2020 trường THCS Đức Thắng (07/07/2020 16:8)

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2020 trường THCS Đức Thắng

Xem chi tiết...

Thông báo tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đức Thắng năm học 2020-2021 (07/07/2020 16:5)

Thông báo tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đức Thắng năm học 2020-2021

Xem chi tiết...