TRƯỜNG THCS ĐỨC THẮNG SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 2/3/2021 (01/03/2021 11:17)

TRƯỜNG THCS ĐỨC THẮNG SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 2/3/2021

Xem chi tiết...

Công văn số 572/UBND-KGVX của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường bắt đầu từ ngày 2/3/2021 (28/02/2021 19:57)

Công văn số 572/UBND-KGVX của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường bắt đầu từ ngày 2/3/2021

Xem chi tiết...

Công văn số 572/UBND-KGVX của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường bắt đầu từ ngày 2/3/2021 (28/02/2021 19:54)

Công văn số 572/UBND-KGVX của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường bắt đầu từ ngày 2/3/2021

Xem chi tiết...